Velké vybetonované plochy znemožňují vsakování vody
Zdroj: Martin Widenka, Unsplash

Americký startup vytvořil náhradu betonu, která dokáže propustit vodu

Firma AquiPor vyvinula materiál podobný betonu, který je však pórovitý, takže propouští vodu. Svoje využití najde ve městech, kde déšť a velké vybetonované plochy způsobují komplikace.

Velké vydlážděné a vybetonované plochy ve městech představují problém pro nakládání s dešťovou vodou. Jakmile totiž naprší, nevsakuje se, ale odtéká do kanalizace. V druhém případě, pokud je jí příliš mnoho, může způsobit škody a zůstat na povrchu. Americký startup AquiPor má možná řešení. Vytvořil materiál, který je vlastnostmi a odolností velmi podobný betonu, ale propouští vodu, která se následně vsákne do země.

Firma AquiPor přišla s alternativou k betonu, která propouští a čistí vodu
Firma AquiPor přišla s alternativou k betonu, která propouští a čistí vodu. Zdroj: AquiPor

Kromě propustnosti má schopnost vodu i filtrovat od nečistot, které se následně zachytí uvnitř. Podle startupu jde o přímou náhradu betonu, takže půjde využít třeba při výrobě dlažby nebo obrubníků. Svoje místo tak najde třeba kolem bazénů, kde díky němu nebude na povrchu stát voda, nebo na vydláždění chodníků či cyklostezek a také parkovacích ploch. Paleta možností, kde lze materiál použít, je poměrně široká, protože jednotlivé produkty mohou mít různou pórovitost podle potřeby a nároků.

Přesné složení materiálu AquiPor neuvádí, nicméně při výrobě údajně využívá zbytky a odpad z průmyslu. Tím nejenom recykluje, ale zároveň šetří energii, jelikož nepotřebuje cement a cementárny. Problémy se zadržováním a nedostatkem vody dnes trápí řadu měst a zemí, ovšem není jisté, jestli je alternativa k betonu to správné a dostupné řešení.

Zdroj: Trend Hunter, AquiPor