Udržitelnost
Zdroj: Pixabay

Český Greenvest radí, jak na sociálně odpovědné investování

Odpovědný a udržitelný směr investování začal ve světě nabírat čím dál větší důležitosti, zejména kvůli klimatické krizi. První poradenskou společností, která se mu v Česku jako první zcela výhradně věnuje, je Greenvest.

Sociálně odpovědné investování má vést k pozitivnímu dopadu na společnost a planetu a pomáhat tvořit lepší budoucnost pro příští generace. Jak to funguje? Společnosti, jako je český Greenvest, se nezajímají jen o tři zásadní investiční kritéria, kterými jsou výnos, riziko a likvidita, ale také o koncový dopad investice. V investiční terminologii se to nazývá impact investing neboli dopadové investování. Zaměřuje se tedy na to, co a jak přesně daná firma dělá a jaké to má následky na životní prostředí.

Investování
Zdroj: Mikhail Nilov, Pexels

„Díky dopadovým investicím do udržitelné ekonomiky se Greenvest chce dlouhodobě podílet na zmírnění klimatické krize a celkově svým přístupem edukovat společnost. Nabízí tak českým investorům možnosti, jak se spolupodílet na revitalizaci planety,“ popisuje záměr Lucie Bolfová, zakladatelka společnosti Greenvest.

Podle Greenvest mezi hlavní ziskové a udržitelné segmenty investování patří vodohospodářství a infrastruktura, technologie a výpočetní technika, obnovitelné zdroje energie, udržitelné zemědělství, klimatické změny a životní prostředí, disruptivní finanční ekosystémy, recyklace a zpracování odpadu a odpovědný nemovitostní trh.

Jejich cílovými klienty jsou lidé produktivního věku, podnikatelé, firmy a rentiéři. Obecně lidé, kteří mají podobný pohled na svět, není jim jedno, jaké podnikání firem svými investicemi podporují, a chtějí dosáhnout svého finančního cíle udržitelným způsobem. Podle Greenvestu poptávka po tomto investičním směru roste, a to hlavně u klientů produktivního věku.

Pokud vás zajímají bližší informace nejen o odpovědném investování, ale celkově o tématu udržitelnosti, navštivte Summit Sustainable Future, který se koná 22. 6. 2022 v Martinickém paláci v Praze. Zakladatelé společnosti Greenvest zde budou vystupovat v panelové diskuzi.

Zdroj: Greenvest


Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení.