Přednáška Epilepsie není stigma
Zdroj: Trend Watcher

Epilepsie není stigma. Přednáška vyvrátila zažité představy

O vyvrácení předsudků o epilepsii se snažila neformální přednáška v baru, kterou v úterý 22. března uspořádal spolek Science Party ve spojení se Science Café Brno.

Účastníci si měli možnost poslechnout neurologa Martina Paila, který působí jako lékař ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny v Brně, zabývá se výzkumem epilepsie a vyučuje na lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Pro tentokrát opustil vědecké zázemí a pokusil se problematiku přiblížit neodbornému publiku. Akce vychází z oblíbeného formátu, který se snaží o neformální představení vědy laické veřejnosti.

„U epilepsie mohou být závažné nejen zdravotní, ale především i sociální důsledky, protože hodně lidí má k nemoci stále předsudky. Pacienti trpící epilepsií pak mají například problém s uplatněním na trhu práce, i když k tomu často není žádný důvod, protože ji mohou vykonávat bez starostí,“ podělil se o své zkušenosti Pail.

Účastníky seznámil s historií nemoci, krátce pohovořil a jejích příčinách a různých typech. Nechyběla ani zmínka o rizicích, které nemoc provázejí a způsobech, jakými se léčí. Většinu posluchačů pak zaujaly především krátké videoukázky epileptických záchvatů u různých pacientů. Některé z nich dokonce pocházely přímo z brněnského Centra pro epilepsii, kde neurolog působí. 

Akce proběhla již tradičně v brněnském podniku 4pokoje. I tentokrát si mohli účastníci objednat speciálně vytvořené tematické drinky, pojmenované po slavných osobnostech, které se s epilepsií musely nebo stále musejí vypořádávat. Na nápojovém lístku se tak objevil například Miroslav Donutil nebo Elton John. 

Spolek Science party pořádá obdobné události v Brně pravidelně, výběr témat je opravdu pestrý. V minulosti proběhla například přednáška o Sluneční soustavě nebo o pavoucích. Že je série přednášek čím dál oblíbenější, dokazoval i kompletně zaplněný salónek. Epilepsie navíc vzbudila mezi účastníky viditelný zájem, závěrečné dotazy a diskuze dokonce přesáhly plánovanou půlhodinu.