Abychom maximálně zjednodušili proces schválení a nasazení jednotlivých formátů do našeho reklamního systému, připravili jsme několik základních pravidel. Při jejich dodržování si zajistíte bezproblémový start inzertní kampaně. Pro případné individuální nastavení kampaní nebo řešení speciálních formátů inzerce využijte kontaktní email inzerce@trendwatcher.cz.

Jak dodávat podklady

 • Podklady ke standardním formátům inzerce musí být dodány nejméně 2 pracovní dny před datem spuštění kampaně.
 • Podklady k nestandardní formátům inzerce (např. PR články, obrázky, videa, řídící skript a jiné soubory) musí být dodány nejméně 5 pracovních dnů před datem spuštění kampaně.

Inzertní bannery

 • Nesmí obsahovat vulgarismy ani jiné prvky za hranicí etiky.
 • Nesmí obsahovat agresivní blikání ani efekt chvění.
 • Nesmí obsahovat žádné prvky (grafiku ani textové prvky), které uvádějí uživatele v omyl (tzv. trikové bannery).
 • Jejich velikost nesmí překročit stanovený limit.
 • S výjimkou formátu videoreklamy nesmí obsahovat žádné zvuky.
 • Nesmí ovlivňovat chování jiných prvků naší webové stránky, které nejsou součástí formátu banneru.
 • Nesmí jakkoli zasahovat do chodu naší webové stránky.
 • Nesmí v názvu obsahovat diakritiku, mezery ani zvláštní znaky. Místo mezery je možné použít znak podtržítka.
 • Musí mít přesné rozměry podle vzorové specifikace požadované inzertní pozice.

Bannery typu HTML5

 • Nesmí vydávat jakékoli zvuky bez přímé interakce uživatele.
 • Musí být kompatibilní se všemi dostupnými internetovými prohlížeči – včetně jejich starších verzí.
 • Podklady se musí vejít do datového limitu 100 kB. Pozor: nepoužívejte pro přípravu bannerů nástroje Adobe Edge a Swiffy, jejichž samotné podpůrné JS knihovny jsou větší než datový limit. Nepoužívejte ani různé JS frameworky (jQuery, MooTools, Prototype.js, YUI apod.) a CSS frameworky (Bootstrap, Foundation).
 • Uvnitř iframu banneru nesmí docházet k žádnému přesměrování (nebo jiné změně adresy), které by způsobovalo, že po kliknutí na tlačítko Zpět v prohlížeči na naší stránce nedojde k návratu na předchozí stránku.

Externí kódy

 • Všechny funkce musí být přímo součástí kódu.
 • Měřící kódy musí být vždy ve formátu HTTPS.
 • Akceptujeme pouze externí kódy Gemius, BBmedia, AdForm, DoubleClick.
 • Pro zobrazení každého banneru je nutné dodat samostatný externí kód. V případě více různých variant je tedy nutné dodat odpovídající počet externích kódů.
 • Bannery nasazené prostřednictvím externích kódů je zakázáno po schválení měnit bez předchozí konzultace s obchodním manažerem TrendWatcheru a v případě požadavků na jakékoli změny musí být tyto změny znovu schváleny.
 • Prostřednictvím externích kódů není možné nastavit žádné nestandardní formáty, videa, mobilní reklamu ani pozici Leaderboard sticky.

Cílové URL adresy

 • Cílová URL adresa musí vždy vést na funkční webovou adresu, která přímo neodkazuje na externí dokumenty typu PDF, Word, Excel, Powerpoint apod.
 • Cílová URL adresa, která odkazuje na sociální sítě, nesmí být podmíněna přihlášením nebo registrací.
 • Obsah cílové stránky nesmí být v rozporu s dobrými mravy ani mít podvodný nebo jakkoli nemorální obsah.

Abychom maximálně zjednodušili proces schválení a nasazení jednotlivých formátů do našeho reklamního systému, připravili jsme několik základních pravidel. Při jejich dodržování si zajistíte bezproblémový start inzertní kampaně. Pro případné individuální nastavení kampaní nebo řešení speciálních formátů inzerce využijte kontaktní email inzerce@trendwatcher.cz.

Jak dodávat podklady

 • Podklady ke standardním formátům inzerce musí být dodány nejméně 2 pracovní dny před datem spuštění kampaně.
 • Podklady k nestandardní formátům inzerce (např. PR články, obrázky, videa, řídící skript a jiné soubory) musí být dodány nejméně 5 pracovních dnů před datem spuštění kampaně.

Inzertní bannery

 • Nesmí obsahovat vulgarismy ani jiné prvky za hranicí etiky.
 • Nesmí obsahovat agresivní blikání ani efekt chvění.
 • Nesmí obsahovat žádné prvky (grafiku ani textové prvky), které uvádějí uživatele v omyl (tzv. trikové bannery).
 • Jejich velikost nesmí překročit stanovený limit.
 • S výjimkou formátu videoreklamy nesmí obsahovat žádné zvuky.
 • Nesmí ovlivňovat chování jiných prvků naší webové stránky, které nejsou součástí formátu banneru.
 • Nesmí jakkoli zasahovat do chodu naší webové stránky.
 • Nesmí v názvu obsahovat diakritiku, mezery ani zvláštní znaky. Místo mezery je možné použít znak podtržítka.
 • Musí mít přesné rozměry podle vzorové specifikace požadované inzertní pozice.

Bannery typu HTML5

 • Nesmí vydávat jakékoli zvuky bez přímé interakce uživatele.
 • Musí být kompatibilní se všemi dostupnými internetovými prohlížeči – včetně jejich starších verzí.
 • Podklady se musí vejít do datového limitu 100 kB. Pozor: nepoužívejte pro přípravu bannerů nástroje Adobe Edge a Swiffy, jejichž samotné podpůrné JS knihovny jsou větší než datový limit. Nepoužívejte ani různé JS frameworky (jQuery, MooTools, Prototype.js, YUI apod.) a CSS frameworky (Bootstrap, Foundation).
 • Uvnitř iframu banneru nesmí docházet k žádnému přesměrování (nebo jiné změně adresy), které by způsobovalo, že po kliknutí na tlačítko Zpět v prohlížeči na naší stránce nedojde k návratu na předchozí stránku.

Externí kódy

 • Všechny funkce musí být přímo součástí kódu.
 • Měřící kódy musí být vždy ve formátu HTTPS.
 • Akceptujeme pouze externí kódy Gemius, BBmedia, AdForm, DoubleClick.
 • Pro zobrazení každého banneru je nutné dodat samostatný externí kód. V případě více různých variant je tedy nutné dodat odpovídající počet externích kódů.
 • Bannery nasazené prostřednictvím externích kódů je zakázáno po schválení měnit bez předchozí konzultace s obchodním manažerem TrendWatcheru a v případě požadavků na jakékoli změny musí být tyto změny znovu schváleny.
 • Prostřednictvím externích kódů není možné nastavit žádné nestandardní formáty, videa, mobilní reklamu ani pozici Leaderboard sticky.

Cílové URL adresy

 • Cílová URL adresa musí vždy vést na funkční webovou adresu, která přímo neodkazuje na externí dokumenty typu PDF, Word, Excel, Powerpoint apod.
 • Cílová URL adresa, která odkazuje na sociální sítě, nesmí být podmíněna přihlášením nebo registrací.
 • Obsah cílové stránky nesmí být v rozporu s dobrými mravy ani mít podvodný nebo jakkoli nemorální obsah.