Zdroj: Ulstein

Ulstein předvedl ekologickou loď Thor. Obejde se bez tankování paliva

Norská společnost Ulstein představila koncept lodi, která bude mít nulové emise oxidu uhličitého. Navíc bude sama umět dodat energii až čtyřem dalším lodím s bateriovým pohonem.

Zásobovací, výzkumné a vědecké plavidlo Thor, které na konci dubna představil Ulstein, nebude žádný „drobek“, měří 149 metrů. Na palubě ponese zařízení Thorium Molten Salt Reactor (MSR), které umí vyrobit velké množství čisté a bezpečné elektřiny. V tekuté soli rozpouští thorium – hojně se vyskytující kov s nízkou radioaktivitou, od kterého je odvozený i název lodi. Následná řetězová reakce ohřívá sůl a produkuje páru pro pohon turbíny a výrobu elektřiny.

Ulstein
Návrh lodí Thor a Sif. Zdroj: Ulstein

Po celou dobu životního cyklu reaktoru do něj posádka nebude muset dodávat nové palivo. Plavidlo navíc bude fungovat jako mobilní nabíjecí stanice pro nový druh výletních lodí poháněných bateriemi. Jednu takovou firma Ulstein představila společně s Thorem: Sif je stometrová loď s kapacitou 80 cestujících a 80 členů posádky. Thor by přitom měl produkovat dostatek elektřiny pro až čtyři taková plavidla současně.

„Thoriové reaktory mají obrovský potenciál umožnit emisně čistou lodní dopravu. Jde o bohatý zdroj energie, který je bezpečný, mnohem účinnější, levnější a s menším dopadem na životní prostředí než jakákoli stávající alternativa,“ popisuje Jan Emblemsvåg, profesor z Norské univerzity vědy a technologie (NTNU).

Flotila, jejíž součástí budou lodě podobné modelům Thor a Sif, nabídnou možnost dlouhodobého působení v nejrůznějších podmínkách. Thor má k dispozici vrtulníky, hasičské vybavení, záchranná ramena, pracovní čluny, autonomní povrchová vozidla, drony, jeřáby, laboratoře nebo přednáškový sál. Sif je pak klasickou výletní lodí, která se může bezemisně plavit mimo jiné i v arktických a antarktických vodách.

​Vodní doprava přispívá ke znečišťování životního prostředí roční produkcí téměř 940 milionů tun oxidu uhličitého, což odpovídá 2,5 % celosvětových emisí skleníkových plynů.

Zdroj: Ulstein