Plovoucí solární panely by mohly vyrábět třikrát více energie než produkuje EU v současnosti

Výzkumníci z univerzity v Cambridge pracují na vytvoření „plovoucích továren“ na výrobu čistého paliva. Vyvinuli plovoucí umělý list, který přeměňuje sluneční světlo, vodu a oxid uhličitý na zelené palivo. V budoucnu by se mohlo propojit více listů a vyrábět palivo v „průmyslovém měřítku“.

Zdroj: Pixabay, Pexels

Aby země dosáhly uhlíkovou neutralitu, musí investovat do obnovitelných zdrojů energie. Solární panely jsou jedním z nejlevnějších a nejúčinnějších způsobů výroby elektřiny. Jejich problémem však je, že zabírají hodně místa. Podle studie zveřejněné v časopise Nature by pokrytí 30 % povrchu 115 000 světových nádrží solárními zařízeními mohlo ročně vyprodukovat 9 434 terawatthodin energie.To je více než trojnásobek výroby energie v EU, která v roce 2021 dosáhla 2 785,44 terawatthodin.

Podle studie z roku 2021 by země mohly potřebovat věnovat 0,5 až 5 % své rozlohy na solární panely, aby se plně dekarbonizovaly. Solární energie může být pro planetu mnohem lepší než zemní plyn – ale na jednotku energie zabere asi 70krát více půdy. Když je prostor drahý, mohou se projektanti dostat do sporu se zemědělci, místními úřady a ochránci přírody.Řešením by mohla být plovoucí solární elektrárna.

Jak fungují plovoucí solární panely?

Jsou to stejné „fotovoltaické“ články, které vyrábějí elektřinu ze slunečního světla. Jediný rozdíl je v tom, že plují na pontonech, díky čemuž se jim přezdívá „plovoucí fotovoltaika“.

Solární články potřebují stabilní, nezastíněnou vodní plochu – ideálním místem je proto zavlažovací kanál, jezero v lomu nebo nádrž.

První floatovoltaický systém byl instalován už v roce 2008. Plovoucí solární farma Dezhou Dingzhuang v Číně je největším zařízením na světě a má rozlohu téměř 600 hektarů.

Jaký je potenciál plovoucí solární energie?

V současné době je na světě méně než jedno procento plovoucích solárních zařízení – podle studie v časopise Nature však mají „obrovský potenciál“.

„Vzhledem k blízkosti většiny vodních nádrží k populačním centrům a potenciálu pro rozvoj specializovaných místních energetických systémů jsme zjistili, že 6 256 obcí a/nebo měst ve 124 zemích, včetně 154 metropolí, by mohlo být soběstačných díky místním fotovoltaickým elektrárnám,“ píší autoři.

Plovoucí solární elektrárny by také mohly zabránit ztrátám vody v důsledku odpařování. Podle studie by instalace takového množství solární energie ušetřila dostatek vody pro zásobování 300 milionů lidí ročně.

Jaké jsou přínosy solární energie pro životní prostředí?

S oteplováním světa je stále důležitější udržet fosilní paliva v zemi. Podle projektu GLOBAL Carbon nám v globálním uhlíkovém rozpočtu zbývá 380 miliard tun CO2.To je množství oxidu uhličitého, které můžeme vypustit, a přesto máme 50procentní šanci zabránit oteplení o 1,5 stupně. V roce 2022 dosáhly emise uhlíku historického maxima 36,8 miliardy tun.

Nejsou to však jen špatné zprávy. Státy také vkládají peníze do obnovitelných zdrojů energie. V roce 2022 vyrobily větrné a solární elektrárny pětinu elektřiny v EU – poprvé tak čisté zdroje energie vyrobily více elektřiny než fosilní plyn.

Zdroj: euronews.green