Egypt bojuje s nedostatkem vody a orné púdy. Bezorebné zeměldělství by mohlo být řešením

Vzhledem k nedostatku vody a úbytku orné půdy přecházejí někteří drobní zemědělci v Egyptě na bezorebné zemědělství. Technika využívá substráty, jako je písek nebo pěna, které výrazně snižují množství vody. Spotřebuje se tak pouze 10 % objemu potřebného pro tradiční pěstování. Snižuje také množství potřebných hnojiv a minimalizuje odlesňování.

Zdroj: AGRITECTURE

Co je bezorebné zemědělství?

Bezorebné zemědělství, známé také jako hydroponie, znamená pěstování rostlin pomocí vody bohaté na živiny bez půdy ve vysoce kontrolovaných sklenících. K podpoře kořenů rostlin se používají substráty, jako je písek, štěrk, hlína, pěna nebo houba. V některých případech jsou k systému připojena akvária s rybami, aby se do rostlin dostaly výživné živočišné odpady.Zpráva WWF z roku 2020 uvádí, že hydroponie spotřebuje pouze 10 % vody potřebné pro tradiční pěstování.

Bezorebné zemědělství by mohlo být řešením pro oblasti s nedostatkem vody

Plug’n’Grow je jedním z několika agrotechnických podniků, které se v posledních letech objevily v Egyptě a podporují tuto formu zemědělství. Tento startup nabízí pestovatelúm širokou škálu zemědělských řešení.

„Bezorebné pěstování je technika, která nám umožňuje produkovat vysoce kvalitní plodiny velmi přesnou a dobře kontrolovanou metodou,“ vysvětluje vedoucí produktového oddělení startupu Nouran El Said. “ Šetří přibližně 90 % vody spotřebované v tradičním způsobu pěstování. Zahrnuje uzavřený systém, který neumožňuje žádné plýtvání vodou uvnitř půdy,“ vysvětluje El Said. 

Očekává se, že do roku 2025 bude Egypt zařazen do kategorie zemí s nedostatkem vody v důsledku klimatických změn a přehrady, kterou nedávno postavila Etiopie na jednom z hlavních přítoků Nilu. Právě tato řeka je pro Egypt hlavním zdrojem sladké vody. Mezitím se orná půda, která tvoří méně než 5 % rozlohy Egypta, zmenšuje v důsledku urbanizace. Zbývajících 95 % tvoří poušť.

„Nejkritičtějšími problémy, kterým zemědělství v Egyptě v budoucnu čelí, jsou zmenšování orné půdy, zasolování půdy a nedostatek vody,“ říká Mona Zayedová, profesorka zemědělství na univerzitě Ain Shams.

Kromě ekologických výhod slibuje hydroponie rychlejší růst a větší produkci.“Potřebujeme zvýšit naši zemědělskou výrobu, abychom nasytili obyvatelstvo a získali více příjmů prostřednictvím vývozu. Bezorebné zemědělství představuje řešení tohoto problému.“

Překážkou by mohli být vysoké náklady

Odborníci varují, že vysoké počáteční náklady a určitá omezení pro pěstování plodin by mohly omezit široké využití v africké zemi. Navzdory svým výhodám nelze hydroponii využít k pěstování strategických plodin jako je pšenice, rýže, ječmen nebo kukuřice. Metoda se používá pouze k pěstování listové zeleniny a některých jiných jednoduchých druhů.

Další výzvou pro bezorebné zemědělství je jeho vysoká počáteční cena. Podle El Saida činí počáteční kapitál komerční hydroponické farmy téměř 3,5 milionu EGP (přes 100 000 eur).

Zdroj. Euronews green