ChargeUp od Unicorn
Unicorn

Unicorn poskytne městu Göteborg platformu pro řízení nabíjení elektromobilů

Česká IT firma Unicorn podle exkluzivních informací TrendWatcheru vyhrála ve výběrovém řízení společnosti Göteborg Energi a získala tak zakázku na dodání softwaru pro řízení nabíjení elektromobilů ve švédském městě Göteborg. Společnost Unicorn tak potvrzuje, že je jedním z hlavních hráčů v oblasti infrastruktury pro elektromobilitu v Evropě.

ChargeUP
Zdroj: Unicorn

Platforma ChargeUp

Unicorn se prosadil s návrhem cloudové softwarové služby s názvem ChargeUp, která společnosti Göteborg Energi od letošního září umožní připojení cca 1 500 veřejných i soukromých nabíjecích stanic pro elektromobily. Göteborg je druhé největší město v zemi a co do počtu obyvatel (cca 580 000) je srovnatelné například s Plzeňským krajem. Počet místních nabíjecích stanic pak zhruba odpovídá aktuálnímu počtu nabíjecích bodů na území celé České republiky.

Operátoři Göteborg Energi budou mít díky službě ChargeUp dokonalý přehled o všech připojených stanicích a jejich aktuální situaci. Řidiči elektromobilů pak budou svá auta nabíjet (a platit za nabíjení) s využitím mobilní aplikace vyladěné do barev a motivů města Göteborg.

„Cílem Göteborg Energi bylo získat jednotnou platformu pro kontrolu a řízení naší veřejné nabíjecí sítě, ale i dalších nabíjecích stanic ve městě. Současně chceme mít systém otevřený s možností kdykoli připojit další dobíjecí body. Věříme, že jednotnou mobilní aplikací zjednodušíme našim spoluobčanům nabíjení vozidel a přispějeme k rozvoji elektrifikovaného dopravního systému v Göteborgu,“ říká Roger Sundemo, obchodní manažer pro obchod s elektřinou a plynem ve společnosti Göteborg Energi.

Unicorn dodá software i zákaznickou podporu

Úkolem Unicornu bude také vyškolit pracovníky „první linie podpory“ společnosti Göteborg Energi. Budou tak schopní systém samostatně obsluhovat, řešit nečekané situace a poskytovat zákaznickou podporu uživatelům. V případě potřeby větších systémových zásahů bude k dispozici brněnské call centrum Unicornu, které funguje v režimu 24/7.

Charge Up od Unicorn
Zdroj: Unicorn

„Je nám ctí, že jsme s produktem ChargeUp uspěli mezi silnými konkurenty z celé Evropy. Unicorn je v tomto regionu dlouhodobě úspěšný, o čemž svědčí i řada dalších realizovaných projektů. Za všechny mohu jmenovat např. certifikační aplikaci Certigy,“ říká Jan Konrád, Chief Commercial Officer ve společnosti Unicorn Systems.​ „Jsem přesvědčen, že řešení ChargeUp v barvách města Göteborg zvýší atraktivitu místní nabíjecí sítě do té míry, že poroste počet nabíjecích bodů i počet partnerů, kteří budou do této sítě dále integrovaní. Chytré a efektivní nabíjení elektrických aut přispívá k úsporám elektřiny, které se tak vyrábí méně. Jde o náš malý příspěvek k celospolečenskému dekarbonizačnímu procesu. Díky naší flexibilitě a zkušenostem s elektromobilitou můžeme nabídnout toto řešení komukoli po celém světě,“ dodává.

Ve Švédsku jsou napřed

Elektromobilita je trend, který postupně nabírá na síle a v nejbližších letech by měl značně ulehčit životnímu prostředí. Problémem je ale zatím nedostatečná infrastruktura dobíjení. Švédsko podle European Alternative Fuels Observatory patří do první pětky evropských zemí s největším počtem dobíjecích stanic, společně s Nizozemím, Francií, Německem a Itálií (mimo EU má velký počet dobíjecích stanic také Velká Británie). Evropská unie se však ve velké míře snaží elektromobilitu podporovat a počet dobíjecích stanic (nejen) v Česku stále roste. Do budoucna snad rozdíly mezi zeměmi nebudou tak výrazné.