Zdroj: Airbus

ASCEND – budoucí milník ve vývoji bezemisních vodíkových letadel?

Vodík v dopravě není žádnou novinkou. Ať už mluvíme o jeho využití u prvních vzducholodí v dobách Hindenburgu, přes automobily poháněné elektrickou energií z vodíku, až po vodíkové články určené pro domácí použití. V posledních letech nicméně stále častěji slýcháme o využití vodíku také v letectví.

Zdroj: Airbus

Stojí vodík za to?

Výhodou vodíkového paliva je zejména jeho nízký dopad na životní prostředí (při spalování se produkuje pouze voda) a množství energie v něm obsažené. I z těchto důvodů láká vodík čím dál větší počet výrobců letadel. Na stranu druhou musíme zvážit i určité nevýhody, spojené především s jeho skladováním. Kvůli objemu samotného plynu je vodík nutné stlačit anebo zkapalnit. Kapalný vodík je navíc nutné udržovat při teplotách nižších než -253 °C. A zde přichází na scénu Airbus s novým experimentálním pohonem pro vodíková letadla ASCEND (Advanced Superconducting & Cryogenic Experimental Powertrain Demonstrator), který této teploty dále využívá.

Přítomnost zdroje takto nízkých teplot v kombinaci se supravodivými vlastnostmi otevírá nové, netušené možnosti. V případě, kdy se systém letadla dostatečně ochladí a podaří se dosáhnout supravodivosti, se o polovinu snižuje váha komponent, celkové elektrické ztráty i elektrické napětí. Supravodivý systém se navíc chladí samotným palivem, využívaným k pohonu letadla. Tížených vlastností se v tomto ohledu proto docílí bez dalšího přídavného zdroje.

ASCEND by měl být sestavený do tří let

Samotný ASCEND je vyvíjený pozemní demonstrátor, který pravděpodobně spatří světlo světa do tří let. Celý pohonný systém, včetně motoru, veškeré elektroniky i ovládání, bude chlazený kolujícím zkapalněným vodíkem z palivových nádrží. Cílený výkon by měl dosáhnout 500kW, tedy zhruba 670 koňských sil.

V případě úspěchu se bude jednat o výrazný milník ve vývoji letadel s vodíkovým pohonem. Výhody a úspory plynoucí z tohoto systému výrazně posílí pozici vodíku v konkurenčním boji s fosilními palivy. Samotný Airbus by měl ASCEND dále využívat například u programu ZEROe, který má za cíl vytvořit do roku 2035 flotilu komerčních letadel s vodíkovým pohonem a nulovými emisemi.