Vividbooks
Zdroj: Vividbooks

Jak posunout školství? Vividbooks to zkouší s interaktivní učebnicí

Vítek Škop je grafický designér, který v posledních letech fušuje i do vzdělávání: založil startup Vividbooks a vytvořil inovativní učebnice využívající rozšířenou realitu. Přečtěte si náš rozhovor.

V budoucnu budou pro žáky důležité především kompetence a nutnost biflování nazpaměť vymizí. Alespoň tak to vnímá český startup Vividbooks, který vytváří interaktivní učebnice na principu rozšířené reality. Jeho zakladatel a CEO Vítek Škop nám přiblížil, jak učebnice fungují a jakou dosud vyvolaly odezvu.

Vítek Škop, zakladatel Vividbooks.
Vítek Škop, zakladatel a CEO Vividbooks. Zdroj: Jiří Hloušek

Původně jste se zabýval především grafickým designem, jak jste se dostal k učebnicím?

Vždy mě oslovovaly designové projekty, které měly přesah mimo estetiku. Projekty s ambicí někomu pomáhat, něco měnit nebo na něco upozorňovat.  Líbí se mi, když si jako designér dokážete pojmenovat problém, skupinu lidí, která ten problém má a jim se snažit ulehčit život. Mně se takový problém ukázal přímo před nosem, když jsem vymýšlel téma mé diplomové práce.

Můj známý, ředitel školy, mi řekl, že existuje pouze málo kvalitních fyzikářů a materiálů pro ně. Děti tím pádem fyziku většinou nemají moc rády. To je zajímavý problém, protože v budoucím světě bude zapotřebí víc a víc lidí se vztahem k vědě, k technice a k logickému přemýšlení. Zjednodušeně řečeno, Evropa musí vychovávat takové lidi, aby byla v budoucnosti konkurenceschopná pro ostatní kontinenty a národy. To mě přivedlo k nápadu na vznik Vividbooks.

Jak Vividbooks přesně fungují?

Jsou to interaktivní učebnice fyziky a chemie, které využívají animace, rozšířenou realitu a mobilní aplikaci. Interaktivní ale nejsou pouze díky nim, ta pravá interaktivita je pro nás v kolektivu třídy a při diskuzi, kterou by měly Vividbooks učiteli pomoci vytvořit. „Parafrází“ výuky s Vividbooks je, když učitel přinese do třídy akvárium s vodou, něco do vody položí a něco se stane. Pak se učitel zeptá, proč se to stalo, a třída následně společně hledá odpovědi, diskutuje, pře se. Otázky jsou navrhnuté tak, aby od nejjednodušších dotazů dovedly hodinu až do bodu, kdy učitel se žáky sestaví vzoreček nebo zápis. To je pak pro žáky učební text. Mají k němu vztah, a – přeneseně řečeno – ho vlastní. Mimo to mají Vividbooks mnoho dalších nástrojů pro různé části hodiny. Práce s otázkami je ale to hlavní.

Jaký mají vaše učebnice pro děti přínos?

Věříme, že v budoucnu budou kompetence důležitější než vědomosti. Nebude potřeba umět nazpaměť například větu o Archimedově zákoně, ale bude nutné umět logicky uvažovat, kriticky myslet a orientovat se v informacích. To jsou výzvy, které na děti čekají v nadcházející době. Myslím, že většina odborníků i laiků, kteří se zabývají školstvím, se na tomto směru shodne. Bude však náročné tuto transformaci českého školství provést. Nepůjde to na popud jakéhokoliv ministra, změnu musí cítit a chtít sami učitelé. Naším přístupem se snažíme ukázat možnou cestu nebo inspiraci.

Jak probíhá tvorba Vividbooks?

Učebnice vzniká poslední tři roky pod taktovkou autora a úžasného fyzikáře Františka Cába. Vividbooks jsou online, takže když narazíme na cokoliv nefunkčního, není problém to rychle opravit. Začleňujeme také komunitu škol, které učebnice využívají a sami učitelé nám rádi dávají zpětnou vazbu. Na základě toho náš nástroj neustále vylepšujeme. Chceme, aby Vividbooks byly užitečným pomocníkem práce učitelů. Jedině tak ho budou používat často. A právě používání je pro nás ta nejdůležitější metrika.

Jak se na učebnici tváří děti?

Je ještě velice brzy na to, přesně určit, jak učebnice dětem pomáhá. Zatím ale máme od dětí úžasné reakce. Jednou jsem dostal e-mail od 12letého kluka, kde psal, že se díky Vividbooks sám naučil a pochopil Archimedův zákon, takže nám to schvaluje. To nám udělalo nesmírnou radost. Budeme se zaměřovat na sbírání dat o přínosu učebnice tak, abychom do budoucna mohli reálně říct, jak se nám daří naše mise – vychovávat děti, které mají pozitivní přistup k vědě a přemýšlení – plnit.

Co k používání Vividbooks třída potřebuje?

Vividbooks fungují na každém školním zařízení, jako jsou interaktivní tabule, počítače a tablety, nebo na telefonech dětí. Když učitel chce, z Vividbooks pouze vytiskne, co potřebuje, a chytrá zařízení vůbec nepotřebuje. Neděláme digitální revoluci ve vzdělávání. Sama digitalizace škol a nákup techniky žádný problém nevyřeší. Chceme učitelům dávat nástroj, který je jim blízký, umějí s ním pracovat a řeší jejich problémy.

Chystáte nějaké další učebnice?

Nyní jsme dodělali chemii a stala se úžasná věc. Velká část našich škol ji hned přikoupila k fyzice. To nám ukázalo, že vývoj dalších učebnic s tímto přístupem má smysl. Samozřejmě každý předmět má svoje výzvy. My je teď budeme analyzovat a pak vybírat, jaké další kroky jsou pro rozvoj Vividbooks vhodné.


Vít Škop

  • CEO startupu Vividbooks, který spoluzaložil s Danielem Ondráškem
  • Jako grafický designér pracoval například na vizuálech pro festival Dvořákova Praha, pro Národní hřebčín Kladruby nad Labem, aplikaci Prague Histories nebo podobu lyží pro značku Sporten
  • Pracoval pro studio Sagmeister & Walsh (New York) nebo Special Projects (Londýn)
  • Byl zařazen do žebříčku Forbes 30 pod 30 (2021) a získal ocenění Czech Grand Design (2019 – Objev roku, 2018 – finalista v kategorii Grafický designér roku) nebo Cenu Josefa Hlávky
  • Studoval na UMPRUM v Praze a School of Visual Art v New Yorku