Lidstvo už překročilo šest planetárních hranic, varuje studie

Třetí aktualizace rámce planetárních hranic zveřejněná v časopise Science Advances ukazuje, jak lidská činnost stále více ovlivňuje naši planetu, a zvyšuje tak riziko vyvolání drastických změn celkových podmínek na Zemi.

Respektování a udržování interakcí v zemském systému tak, aby zůstaly podobné těm, které řídily podmínky na Zemi v posledních 12 000 letech, je rozhodující pro zajištění, dramatických změn stavu Země, které by snížily její schopnost podporovat moderní civilizace.

Zdroj: University of Copenhagen

Rámec devíti planetárních hranic využívá nejnovější vědecké poznatky o fungování zemského systému k určení „bezpečného operačního prostoru“ pro lidstvo. Navrhuje do jaké míry mohou lidské činnosti ovlivňovat procesy na planete, bez hrozby vyvolání nevratných změn vhodných životních podmínek. Lidi již překročili šest z těchto hranic. Míra překročení se zvyšuje u všech s výjimkou degradace ozonové vrstvy.

Země má vysoký tlak

„Nemusí to nutně znamenat, že dojde ke katastrofě, ale je to jasný varovný signál,“ vysvětluje vedoucí studie Katherine Richardsonová. „Můžeme na něj pohlížet podobně jako na svůj krevní tlak. Pokud je vyšší než 120/80 není to zárukou infarktu, ale zvyšuje jeho riziko. Proto se ho snažíme snížit. Pro naše vlastní dobro – a dobro našich dětí – musíme tlak na hranice snížit.“

Na biodiverzitu vplývá i využití biomasy

Výzkum ukazuje, že zaměření na změnu klimatu způsobenou člověkem nestačí. Ruka v ruce s ním musí jít i záchrana funkční biosféry. Nutnost respektovat hranici změny ve využití půdy klade důraz na rostoucí celosvětové využívání biomasy jako alternativy k uhlí, ropě a plynu.

Biomasa je produktem fotosyntézy – procesu, při němž rostliny přeměňují sluneční energii na energii, kterou mohou využívat další živé organismy. Studie ukazuje, že lidé si přivlastňují ekvivalent 30 % energie, která byla k dispozici pro podporu biodiverzity před průmyslovou revolucí. Odebrání takového množství energie, normálně určené přírodě, tak musí být příčinou úbytku biologické rozmanitosti.

Snaha o svět, který se vyvíjí v rámci definovaných hranic, je cestou ke zvládnutí současné situace s rostoucími katastrofickými riziky. Zajištění prosperity a spravedlnosti pro všechny na Zemi bude vyžadovat nové modelování, analýzu zemského systému a úsilí o ochranu a obnovu odolnosti planety. Richardsonová doufá, že nová studie zvýší pozornost mezinárodního společenství na nutnost omezit naše negativní vlivy. Je to klíč k zachování podmínek na Zemi vhodných pro rozkvět vyspělých lidských společností.

Zdroj: Science Daily, University of Copenhagen