Technologické trendy
Zdroj: Donald Giannati, Unsplash

Technologické trendy v roce 2022 a dál. Kam směřuje vývoj?

Společnost Cisco vydala svůj každoroční technologický výhled. Tentokrát se zaměřila na trendy, které přesáhnou hranici roku 2022 a jejich rozvoj můžeme očekávat v několika dalších letech.

Společnost Cisco, celosvětový technologický lídr, v příštích letech očekává vývoj v pěti hlavních oblastech: etice umělé inteligence, všeobecném rozšíření internetu, aplikacích vytvořených prostřednictvím API (Application Programming Interface), edge computingu a kvantové technologii. Přečtěte si podrobnosti.

Technologické trendy
Zdroj: Pixabay

Etická umělá inteligence

Obrovské množství generovaných dat už přesáhlo lidské měřítko, ale stále se musí zpracovávat „inteligentně“ a v některých případech téměř v reálném čase. V tomto scénáři se uplatní strojové učení (ML) a umělá inteligence (AI).

Problém je v tom, že s daty souvisí komplikace ohledně vlastnictví, suverenity, ochrany soukromí a dodržování předpisů, které je potřeba při zpracování a analýze brát v úvahu. Pokud bude umělá inteligence používaná k okamžitým analýzám předpojatá, budou získávané poznatky chybné. To vyvolává potřebu etické, odpovědné a vysvětlitelné umělé inteligence. AI musí být transparentní, aby každý, kdo systém užívá, rozuměl tomu, jak výstupy vznikly.

Všudypřítomné a bezproblémové připojení k internetu

Není pochyb o tom, že trend bezdrátové konektivity a komunikace bude pokračovat. Neustále dostupné připojení k internetu pomůže zmírnit sociální a ekonomické nerovnosti díky spravedlivějšímu přístupu k moderní ekonomice, zejména v nemetropolitních oblastech, a pomůže vytvořit pracovní místa. Budoucnost se neobejde bez všudypřítomného, spolehlivého a vždy dostupného internetového připojení za nízké ceny.

Aplikace na principu automatizace, sledovatelnosti a komunikace vytvořené prostřednictvím API

Budoucnost inovací a podnikání je spojená s maximálním využitím dat. Hranice firem budou definovat jejich aplikace, data a užitek, který z nich dokážou získat. Díky aplikacím vytvořeným na principu bezpečnosti, sledovatelnosti a komunikace prostřednictvím API se budou podniková data používat k získávání obchodních poznatků zasazených do kontextu. Díky nim bude také možné automatizovat řadu složitých činností a zjednodušit podnikové procesy.

Technologické trendy
Zdroj: Adi Goldstein, Unsplash

Edge computing

Moderní firmy pracují s obchodními aplikacemi, které vytvářejí a ke kterým se připojují. Obchodní interakce, k nimž dochází ve všech těchto typech aplikací, vytváří neustále sílící záplavu dat. Růst objemu dat, přitažlivosti dat a potřeba prediktivních analytických výstupů povedou k rozvoji edge computingu. Jedná se o IT nasazení, které využívá distribuovaná mikro datová centra na okraji sítě, kde se s daty pracuje co nejblíže místu, kde byla generována.

Kvantová technologie

Kvantové počítače a zabezpečení se budou propojovat velmi odlišným způsobem než tradiční komunikační sítě, které přenáší bity a bajty tvořící hlasové a datové informace. Kvantová technologie je založená na dosud nevysvětleném kvantově fyzikálním jevu – spřažení částic, které jim umožňuje sdílet svůj stav. V případě kvantových sítí lze tento jev využít ke sdílení nebo přenosu informací. Lákavá je myšlenka vytvoření velmi výkonného kvantového počítače propojením řady menších.

Kvantové sítě by mohly umožnit nový typ zabezpečeného spojení mezi digitálními zařízeními, zcela odolného proti průniku. To by mohlo to vést k lepší ochraně transakcí proti podvodům. A pomohlo by také chránit hlasovou a datovou komunikaci před jakýmkoli rušením nebo sledováním. Všechny tyto možnosti by změnily podobu internetu, jak jej známe dnes.

Zdroj: TZ