Elektromobilita
Zdroj: Andrew Roberts, Unsplash

V Německu vznikne závod na recyklaci baterií elektromobilů

V německém městečku Schwarzheide, necelých 100 kilometrů od českých hranic, vyroste závod na recyklaci baterií elektrických automobilů. Firma BASF předpokládá spuštění provozu na začátku roku 2024.

Závod, který chemická společnost BASF plánuje vybudovat, by měl po spuštění zaměstnávat několik desítek pracovníků, kteří budou ročně zpracovávat až 15 tisíc tun vysloužilých baterií elektromobilů a výrobního odpadu. Místo poblíž středu Evropy bylo zvoleno především kvůli své poloze: budou se zde svážet použité baterie nejen z Německa, ale i z ostatních států.

BASF vybuduje závod na recyklaci baterií elektromobilů.
BASF v Německu vybuduje závod na recyklaci baterií elektromobilů. Zdroj: BASF

První fází recyklace baterií je demontáž a drcení. Na konci tohoto procesu vzniká takzvaná černá hmota, která obsahuje vysoké množství kovů jako lithium, nikl, kobalt a mangan. Ty jsou zásadní pro produkci aktivních katodových materiálů, které budou následně sloužit v nových bateriích.

Vznik závodu na recyklaci baterií předchází vydání očekávané směrnice Evropské unie, která se bude týkat právě efektivity recyklace lithium-iontových baterií a opětovného využití niklu, kobaltu a lithia. Cílem směrnice je snižování uhlíkové stopy a tím i zlepšování životního prostředí na planetě.

BASF (zkratka z původního názvu Badische Anilin & Soda Fabrik) je podle obratu největší chemickou společností na světě. Její centrální závod v Ludwigshafenu je největším souvislým chemickým areálem v Evropě, táhne se přes 5 kilometrů podél levého břehu Rýna. Mimo jiné disponuje vlastním přístavem, včetně stání pro říční tankery. Také v Česku patří BASF k předním firmám chemického průmyslu.

Zdroj: BASF