Simona Zábržová, Soulmio
Simona Zábržová

Duševní pohoda je základ úspěšné firmy, říká Simona Zábržová ze Soulmio

Péče o duševní zdraví přestává být tabu. Vlastními silami na tom pracuje i Simona Zábržová, kterou osobní zkušenosti s vyhořením inspirovaly k založení úspěšného startupu Soulmio. Tento inovativní projekt se specializuje na mentální zdraví ve firmách a nabízí jim komplexní psychologickou pomoc. Proč se péče o duševní zdraví vyplatí, se dočtete v našem rozhovoru.

Jak na sobě člověk pozná, že vyhořel? Myslíš, že je dnes o syndromu vyhoření v české společnosti dostatečné povědomí?

Pod názvem syndrom vyhoření se skrývá stav dlouhodobého duševního a fyzického vyčerpání. Člověk často nevidí smysl života, ztratí sám sebe, je nepříjemný na ostatní, nic ho nezajímá ani nebaví a doslova se motá v začarovaném kruhu nechuti k životu, ze kterého nemůže najít cestu ven. To všechno jsou určitě signály, ze kterých vyhoření můžeme poznat.

Povědomí je v současné době určitě výrazně lepší než dřív. Hodně lidí už se za to nestydí a své příběhy sdílí. Mám z toho upřímnou radost, protože autentické sdílení může významně pomoci lidem, kteří se v této situaci zrovna nachází.

Zdroj: Simona Zábržová

Služby Soulmio jsou určené především pro firmy – pro jaký typ podniků jsou ideální a co konkrétně si od vás mohou objednat?

Celý program stojí na čtyřech hlavních pilířích, které je možné kombinovat. Patří mezi ně psychologická online poradna, prevence mental wellness, workshopy a strategické HR konzultace.

V online poradně si zájemce vybere z týmu odborníků takového, který je mu sympatický. S ním se může spojit a své téma konzultovat online. Poradna je dostupná každý den od 8 do 20 hodin, včetně víkendů.

Pod pojmem mental wellness se skrývá všechno, co se týká prevence: vzdělávací videa s psychologem, široká škála odborných článků na pracovní i soukromá témata, pravidelné live streamy s psychologem, online meditace a spousta dalšího obsahu, který má člověku dopomoci, aby se cítil v pohodě.

Oblíbené jsou i naše workshopy, které v současné době realizujeme hlavně online. Nejčastěji školíme témata jako je psychologické bezpečí v týmu, psychohygiena, motivace, práce s energií, prevence konfliktů a mediace, syndrom vyhoření, práce se stresem a strachem nebo návrat do kanceláří.

Posledním pilířem jsou HR konzultace, které poskytujeme v rámci našeho programu vedoucím oddělení lidských zdrojů. Mohou s námi komunikovat svá témata, které ve firmě řeší.

Nově zavádíme také program pro startupy. Jedná se o speciální půlroční nebo roční program, který kombinuje oblasti klasické online terapie, prevence vyhoření, mentálního rozvoje osobnosti a dlouhodobého budování pevného duševního zdraví.

A ideální klient? Firma, která chce aktivně pečovat o duševní pohodu svých lidí, protože si uvědomuje, jak důležitá je pro fungování a úspěch celé firmy.

Po jak dlouhé časové období by firma měla využívat vaše služby, aby to bylo skutečně efektivní?

Péče o duševní pohodu ve firmě není sprint, ale spíše přespolní běh. Proto firmám doporučujeme program minimálně na půl roku. Standardně ho ale zavádíme na dvanáct měsíců. Náš program je dynamický, vyvíjí se, a to je i jeho hlavní výhoda. Rychle se přizpůsobuje tomu, co se děje venku a jaká témata aktuální doba vyžaduje.

Zdroj: Simona Zábržová

Proč je dobré investovat do duševního zdraví zaměstnanců?

Žádná úspěšná firma nemůže fungovat bez pohodové atmosféry, podněcujícího prostředí a výkonu zaměstnanců. Bez lidí to prostě nejde. A pokud to zaměstnavatel vnímá a pracuje s tím, má obvykle nízkou fluktuaci, angažované lidi s týmovým duchem a zdravé firemní prostředí. To by měla být dostatečně velká motivace se k tématu podpory mentálního zdraví otevřít.

Kdo tvoří váš tým?

Z velké části tým tvoří psychologové, psychoterapeuti, koučové a lektoři. V týmu jsou ale i obchodníci, manažeři obsahu, marketingu a zákaznické péče.

Jaké problémy a témata s vámi klienti řeší a co je nejvíce zajímá?

Aktuálně je to psychohygiena, duševní zdraví leaderů, psychologické bezpečí v týmu, motivace ve firmě, prevence syndromu vyhoření, sebehodnota, práce se stresem a strachem.

V online poradně jsou to spíše osobní témata. Velmi často klienti s našimi odborníky řeší, jak zvládnout vyvážit pracovní a osobní život a určit si priority. Dalším častým tématem jsou problematické vztahy v práci i v soukromém životě a pak také depresivní stavy, úzkosti, včetně sociálních – což je úzce spojené s návratem zaměstnanců do kanceláří.

Naši psychologové klientům pomáhají správně pojmenovat to, co se jim aktuálně děje, uvědomit si důležité souvislosti, uspořádat své životní hodnoty, ale také posílit zodpovědnost za vlastní život.

Setkáváte se někdy i s odmítavými postoji, neochotou ke spolupráci od některých klientů? Asi ne všichni jsou k těmto tématům otevření.

Ano, ale naštěstí stále méně. Na začátku vždy stojí šéf nebo manager firmy a jeho přístup k oblasti mentálního zdraví. Pokud zaměstnanci u vedení vidí pozitivní příklad, otevřenost, chuť podporovat duševní zdraví a dostanou i bezpečný prostor, mají významně menší zábrany se zapojit. Je ale pravdou, že obecně si téma duševního zdraví v Česku stále nese určité stigma, a proto je potřeba se intenzivně věnovat edukaci a otevírat diskuzi na toto téma i ve veřejném prostoru. Věřím, že časem budou podobné programy standardem většiny firem.

Simona Zábržová

Jak na Soulmio zapůsobila pandemie?

Hodně nám pomohla toto téma detabuizovat. Za to jsme velice rádi. Zdravější společnost jako celek je náš cíl.

V médiích často vídáme zmínky o známých osobnostech ze zahraničí, které otevřeně hovoří o důležitosti duševního zdraví nebo o svých vlastních zkušenostech s depresí. Myslíš, že se v Česku opomíjí duševní zdraví více než třeba v jiných státech, nebo se tento trend péče o sebe sama rozšiřuje i u nás?

Velmi pomalu se tento trend šíří i k nám. Osobně tomu dávám jeden rok, kdy to bude i u nás běžné téma. I když pro zaryté odpůrce zůstane tabu navždycky. Je to citlivé téma. Kdo nechce, pomoci mu nedokážeme.

Jsou nějaké obory zaměstnání, které podle tebe vyžadují více péče o duševní zdraví, než jiné?

Když to vezmu jako průřez společností, tak jsou to zdravotníci, záchranáři, starší lidé, děti, které ztratily sociální kontakt a nejtalentovanější manažeři firem, protože od nich se nejvíce očekává. Ale riziko se týká v nějaké míře všech. Ekonomický dopad pandemie, dlouhodobá nejistota a tlak na výkon, to všechno dohromady přímo nahrává syndromu vyhoření.

Jak se firmy kromě vašich programů mohou starat o psychické zdraví svých zaměstnanců?

Mohou se zaměřit se na zpětnou vazbu a být otevření dialogu. Otevřená komunikace je pro duševní pohodu velmi důležitá. Poskytovat jim prostor a čas na odpočinek. Správně nastavovat cíle. Školit a rozvíjet své manažery.

A samozřejmě mluvit o duševním zdraví. Aby si každý mohl odpovědět na otázku: „Co pro mě konkrétně duševní zdraví znamená?”. Co tam patří, nepatří, co mu přispívá a co ho narušuje. Aby každý měl možnost poznat sám sebe a své potřeby.

Spousta lidí plní potřeby a očekávání ostatních a na sebe zapomíná. V momentě, kdy to vím, si mohu najít relaxační techniku, která mně osobně pomáhá. Všem také doporučuji práci se strachem. To je o soubor určitých metod, kterými se můžeme vypořádat s každodenním stresem, strachem ze selhání a přílišným tlakem.

Zdroj: Simona Zábržová

Bude se Soulmio i do budoucna zaměřovat pouze na firmy, nebo půjde i někam dál? A budete se věnovat i jiným tématům?

Firmy budou i nadále naše hlavní priorita. Do budoucna se chceme věnovat tématu udržitelnosti ve firmách. Pro mě osobně je udržitelnost alfou a omegou života na Zemi. Měli bychom k životu přistupovat celostně, v ideálním případě tedy: jsem psychicky i fyzicky zdravý, jím nutričně výživné potraviny a starám se o dopad své konzumace – čehokoliv, například módy – na planetu.

Jakým způsobem pečuješ o vlastní duševní zdraví?

Vyzkoušela jsem mnoho způsobů relaxace. Věrná jsem zůstala každodennímu napojení sama na sebe. Denně se po dobu deseti minut buď prodýchám, protáhnu, pustím si meditaci, hudbu nebo si jen tak přemýšlím o tom hezkém, co mi dnešní den přinesl. Případně si zpracovávám strachy a negativní zážitky.

Kombinuji to se sportem, dobrým jídlem, přáteli, vařením, cestováním, filmy, čtením a v poslední době mě baví nasávat energii přírody a budovat svůj vztah se Zemí. Když se třeba dva dny nevěnuji sama sobě, začnu cítit, jak mi venkovní svět nabourává duševní klid. Proto zásadu pár minut denně jen pro sebe maximálně dodržuji.

Odpovědi na duševní pohodu jsi hledala mimo jiné u východní medicíny. Promítá se to ve tvých aktivitách?

Musím říct, že do určité míry ano. Soulmio má jednoznačně základ v klasické psychologii, ovšem místy se dotýkáme právě východní nauky o duši. Myslím si, že je to tak správně. Chceme, aby si u nás vybral každý formu pomoci, která je mu nejpříjemnější.


Simona Zábržová – zakladatelka Soulmio

  • Vystudovala prestižní gymnázium v Brně, poté necelý rok žila v USA
  • Roky pracovala jako CEO, a to v IT společnosti SUITU websites, u výrobce dárkových obalů Giftisimo nebo u značky outdoorového oblečení Bushman
  • Po vlastní zkušenosti s vyhořením založila v roce 2019 úspěšný startup Soulmio
  • Byla zařazena mezi dvacítku nejinovativnějších osobností roku 2020 (v rámci projektu Innovators 20 magazínu CzechCrunch a deníku Hospodářské noviny)