Lidské kompostování
Zdroj: Recompose

Kompostování lidských ostatků pomáhá planetě. Je legální v části USA

Kompostování ostatků zemřelých zajistí, že se po smrti lidé promění v půdu bohatou na živiny.

Už v pěti amerických státech je nyní legální takzvaná přírodní organická redukce. Tato nová metoda slouží jako alternativa k tradičnímu pohřbení v rakvi nebo kremaci. Díky zkompostování vzniká půda bohatá na živiny.

Kompostování lidských ostatů
Prostor určený na kompostování lidských ostatků. Zdroj: Recompose

Lidské kompostování začíná umístěním těla do uzavřené nádoby spolu s organickými materiály, jako je sláma, květiny a dřevní štěpka. Poté půda několik týdnů odpočívá ve speciálním zásobníku. Následně se vrátí k blízkým zesnulého, kteří ji mohou použít k hnojení zahrady nebo květinového záhonu.

Pro některé lidi je kompostování ostatků lákavé, protože věří, že je to přirozenější a šetrnější alternativa pohřbu nebo kremace. Mnoho dalších se zasazuje o „terramaci“, protože je šetrnější k životnímu prostředí než tradiční způsoby péče o zemřelé.

Výhody vyjmenovala pro NBC News Cristina Garcia, zákonodárkyně, která připravila kalifornskou legislativu o této metodě. „Jedná se o alternativní způsob konečné likvidace, který nepřispívá k emisím do atmosféry a ve skutečnosti zachycuje CO2 v půdě a ve stromech.“

Kompostování ostatků už nabízí v USA několik firem. Jednou z nich je například společnost Recompose. Ta na svém webu slibuje zajištění uctivé a empatické služby od okamžiku smrti až po přeměnu těla v půdu.

Zkompostování těla zemřelého tak může být další možností, jak snížit uhlíkovou stopu. Řada obyvatel zemí po celém světě stále více přemýšlí o tom, jaký mají vliv na životní prostředí. Populaci často trápí problémy, které jsou s globálním oteplováním spojeny jako odlesňování, extrémní sucha nebo vymírání živočišných druhů.

Zdroje: NBC News, Freethink, The Verge, Recompose