Zdroj: se svolením M. Valešové

Nejtěžší je změnit přemýšlení o udržitelnosti, říká kvestorka Valešová

Cesta k udržitelnosti může být trnitá. Přečtěte si náš rozhovor s kvestorkou Masarykovy univerzity Martou Valešovou o tom, jak se s ní tato brněnská vysoká škola zvládá vypořádat.

Často se říká, že univerzity mají fungovat jako „majáky“ společnosti. Pokud se tedy společnost chce vyvíjet udržitelným směrem, univerzity by měly figurovat jako spolehlivý vzor, který lidé mohou následovat. Jak tuto úlohu zvládá Masarykova univerzita? Na to jsme se zeptali kvestorky Marty Valešové, která řídí hospodaření a vnitřní správu této vysoké školy.

Marta Valešová, kvestorka MUNI
Marta Valešová, kvestorka Masarykovy univerzity. Zdroj: se svolením M. Valešové

Jaké pravomoci a nástroje máte jako kvestorka k tomu, abyste univerzitu učinila udržitelnější?

Kvestor je zodpovědný za hospodaření a správu univerzity, proto je to pro mne jednoznačně udržitelné financování, energeticky efektivní provoz s pozitivním vlivem na životní prostředí, udržitelné a dnes se dá říci i „zelené“ investice. To všechno mohou zajistit především kvalitní lidé, kteří ctí hodnoty univerzity a naplňují její strategii, vytváří profesionální a příjemné prostředí.

Co vnímáte jako dosud největší pokrok, který se na univerzitě v oblasti udržitelnosti podařilo prosadit?

Komplexní řešení udržitelnosti. To vidím jako klíč. Chceme se vyvarovat jednorázových líbivých akcí, které jsou sice mediálně zajímavé, ale z dlouhodobého pohledu nefunkční. Proto Masarykova univerzita téma udržitelnosti uchopila jako téma průřezové, které prostupuje všemi hlavními činnostmi univerzity – vzděláváním, vědou a výzkumem i třetí rolí univerzity jako společensky odpovědné instituce.

Ve které sféře chodu univerzity je podle vás z hlediska udržitelnosti nejnáročnější zavést inovace?

Jako nejtěžší vnímám změnu v přemýšlení o udržitelnosti v našem každodenním rozhodování v drobných jednotlivostech i při velkých rozhodnutích. Zároveň díky tomu, že jsme velká univerzita s více než 30 tisíci studenty a 6 tisíci zaměstnanci, vnímám komplikovanost prosazení změny. Nicméně ve velikosti je také obrovská síla. Když si představíte více než 36 tisíc lidí, kteří mění své chování a tím nejen instituci, ale i své okolí, a jsou ambasadory udržitelného přístupu, pak máme ohromný potenciál pro změnu.

S jakými reakcemi na zaváděné inovace se setkáváte od akademické obce?

Vesměs velmi pozitivními. Čím dál více zaměstnanců i studentů vnímá téma udržitelnosti jako klíčové a nutné. Proto mám radost, když se daří pracovat na různých projektech, jako například udržitelném nakupování, snižování objemu papíru až k bezpapírové instituci, nebo třeba důraz na lokální suroviny v našich menzách.

Jaká například opatření v zájmu udržitelnosti univerzita zavádí?

Opatření máme obsažena ve všech strategických prioritách, tedy ve vzdělávání, vědě a výzkumu, společenské roli i ve správě a budování infrastruktury. Každá oblast je specifická. Konkrétně z mého portfolia mohu zmínit například nové investice do infrastruktury, které zahrnují zelené technologie jako fotovoltaiku, zelené střechy, zadržování vody v místě a její další využití, tepelná čerpadla, využití odpadního tepla pro vytápění, energeticky nenáročné fasády a tak podobně.

Masarykova univerzita v Brně
Masarykova univerzita v Brně. Zdroj: se svolením M. Valešové

Jak do těchto iniciativ zapojujete studenty? Mají o ně podle vás zájem?

Studenty se snažíme zapojit jednak do přípravy strategií, do komisí, které projednávají témata týkající se udržitelnosti, tak i do aktivní přímé spolupráce, například v dobrovolnickém centru nebo mnoha dalších aktivitách univerzity. I sami studenti jsou iniciativní a v mnoha aktivitách nepotřebují vedení univerzity. Toto je naše vize budoucnosti – otevírat dveře a umožňovat na univerzitě aktivity v oblasti udržitelnosti, které však primárně vycházejí od studentů či zaměstnanců. K tomu připravujeme i fond společenské odpovědnosti, v rámci kterého každoročně podpoříme drobné studentské projekty, jež dále rozvinou společensky prospěšné aktivity naší univerzity.  

Jak se univerzita staví k elektromobilitě?

Elektromobilitu podporujeme. Například správa v kampusu v Bohunicích využívá elektromobily pro údržbu areálu, konkrétně ke svozu odpadu, zavlažování, ale i k další logistice, dokonce i v běžném provozu mezi univerzitními budovami napříč městem.  

Jakým způsobem se univerzita v oblasti udržitelnosti snaží působit na veřejnost?

Chceme být univerzitou a institucí, která se chová zodpovědně a je sama příkladem ve všech svých krocích, inspiruje nejen vlastní studenty a zaměstnance, ale i širokou veřejnost.

Jaký je váš osobní postoj k udržitelnosti?

Veskrze pozitivní a udržitelně se rozvíjející – hlavní je neusnout na vavřínech.


Udržitelně zaměřený výzkum, vzdělávání a šíření povědomí uvnitř akademické obce i v celé společnosti jsou klíčové prvky na cestě k udržitelnosti. O tomto a mnoha dalších zajímavých tématech se dozvíte více na akci Science Party: Energie, která se koná 10. června 2022 v Brně. Přednášku zde bude mít i kvestorka Marta Valešová.