Zdroj: IdeaSense

Virtuální realita od CIE a IdeaSense zjednoduší školení zaměstnanců

Školení se přesouvají do virtuální reality. Společnost CIE Consulting společně s inovačním studiem IdeaSense nově připravily program školení zaměstnanců s názvem VR Training.

Studio IdeaSense, které firmám pomáhá navrhovat nové produkty a strategická řešení, se stalo vývojovým centrem projektu VR Training. Nový program má zefektivnit školení zaměstnanců, které bývá finančně nákladné a jeho kvalita závisí na schopnostech jednotlivých školitelů. Školení v prostředí VR najde uplatnění například v oblasti maloobchodu, v dopravních podnicích nebo v těžkém průmyslu.

IdeaSense
Zdroj: IdeaSense

VR Training, který brzy spustí svou pilotní fázi, bude fungovat na bázi TaaS (training as a service). Pro každého klienta provozovatelé naprogramují školení na míru. Budou od nich vždy potřebovat informační podklady, včetně popisů nebo videozáznamů jednotlivých pracovních postupů a detailních popisů potenciálních chyb, kterých by se pracovníci mohli dopustit.

Zaměstnance pak školením provádí avatar v uniformě zaměstnavatele, vysvětluje jim a předvádí jednotlivé úkoly a rovnou jim umožňuje si je prakticky vyzkoušet. V další fázi si zaměstnanci úkoly zkouší úplně sami. V případě, že program vyhodnotí chybu, vrátí celý proces do fáze vysvětlování. To se opakuje, dokud zaměstnanec nezvládne dané činnosti bezchybně. Program by ale neměl trvat déle než 20 až 30 minut.

Přínosy školení ve VR

VR Training má zaručit standardizaci obsahu a formálních postupů školení. Kromě toho umí rozpoznat silné a slabé stránky nováčků a pomůže tedy zadavateli určit, na kterou pozici by se hodili nejlépe. Díky tomu se zrychlí a zefektivní proces zaškolení a sníží se fluktuace pracovníků.

„Balíček VR školení je možné plošně dodat do všech řekněme 500 poboček jednoho řetězce v oblasti celé střední Evropy. Zaručí tak standardizaci školících procesů a uleví managementu, který se nebude muset spoléhat na osobnosti několika kvalitních školitelů či jejich omezenou lidskou kapacitu. Další výhodou je skutečnost, že software může používat neomezené množství lidí současně,” komentuje novou službu Rudolf Čihák, zakladatel inovační agentury IdeaSense.

Ke tréninku ve virtuální realitě je potřeba prostor o velikosti 2×2 metry a takzvaná Power Station. CIE, které je majitelem technického know-how VR Training, k tomu nabízí nepřetržitou technickou podporu.

Zdroj: TZ