cigaretove-nedopalky-uvod
Zdroj: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zlínští vědci chtějí čistit odpadní vody pomocí cigaretových nedopalků

Vědci ze zlínské Univerzity Tomáše Bati zkoumají, jak nanotechnologie využívající cigaretové nedopalky napomůže při odstraňování hormonů z odpadních vod.

Množství znečišťujících látek a zbytků hormonů v odpadních vodách se neustále zvyšuje. Do pitné vody ale i přírodních vodních zdrojů se totiž dostávají stále častěji z kosmetiky, čistících prostředků, nebo hormonální antikoncepce. Vědci z Centra polymerních systémů UTB ve Zlíně teď hledají způsob, jak estrogenní hormony z vod odstranit. 

nedopalky
Zdroj: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Tyto hormony totiž mohou u lidí způsobovat hormonální nevyváženost, metabolické, reprodukční a psychické poruchy, vysoký tlak a celou řadu dalších onemocnění. Vědci zjistili, že některé deriváty celulózy mají schopnost zachytávat nežádoucí látky včetně zbytkových hormonů z vody. Jedná se o stejnou látku, která se používá pro výrobu cigaretových filtrů. Ty tvoří významnou část odpadu nalezeného v mořích, oceánech i na plážích. Každý z nás se s pohozenými nedopalky setkává také každý den na ulicích. 

Zlínští vědci proto přišli s nápadem, jak tyto cigaretové filtry dále využít. „Vyvíjíme polymerní nanovlákna připravená z acetátu celulózy, tedy polymeru získaného recyklací nedopalků cigaret. Tato nanovlákna mají schopnost během filtrace vody zachytit velmi malé částice včetně hormonů,“ uvádí Muhammad Yasir, M.Sc, který se touto problematikou zabýval také ve své disertační práci.

„Během svého studia publikoval kolega Muhammad Yasir sedm prací v prestižních vědeckých periodicích a jeho výsledky byly prezentovány na pěti mezinárodních konferencích, což je velký úspěch. Mimo to jsme na teoretické výstupy navázali projektem ve spolupráci s průmyslovým partnerem, což je ideální příklad využití výsledků bádání pro praxi,“ dodává prof. Vladimír Sedlařík.

Zdroj: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně