Vědcům se úspěšně podařilo zvrátit ztrátu sluchu u myši

Nový výzkum vědců z londýnské King’s College přináší naději pro lidi s postižením sluchu. Jejich studie naznačuje, že poškození v důsledku snížené aktivity genu může být léčitelné.

Zdroj: King’s college

Závažnými problémy se sluchem trpí více než polovina lidí po sedmdesátce. To se pojí také se zvýšenou pravděpodobností výskytu deprese, zhoršením kognitivních funkcí, či předpokladem vzniku demence.„Degenerativní onemocnění, jako je progresivní ztráta sluchu, jsou často považována za trvalá. My jsme ale prokázali, že přinejmenším jeden typ dysfunkce vnitřního ucha lze zvrátit, “ vyjádřila se hlavní autorka studie, profesorka Karen Steelová.

Výzkumníci vyšlechtili myši s neaktivním genem (Spns2). Pak jim v různém věku podávali speciální enzym, který ho aktivoval, načež se jejich sluch zlepšil a vrátila se jim schopnost slyšet zvuky nízkých a středních frekvencí. Nejvýraznější zlepšení bylo zjištěno, když byl gen aktivován v mladém věku.

Studie je proto klíčovým okamžikem, který ukázal potenciál zvrátit ztrátu sluchu. Otevírá tak nové možnosti pro budoucí bádání a vzbuzuje naději na vývoj nové léčby. Výsledky by měly podpořit výzkum metod, jako je genová terapie nebo léky, které by pomohli znovu aktivovat sluch u lidí s podobným hendikepem.

Zdroj: Science Daily