Mikroby by mohli pomoct s problémem nadbytku plastů 

Každý den lidé vyhodí hory použitých plastových lahví. Tento problém by mohli vyřešit mikroby. Vědci v časopise ACS Central Science uvádějí, že vyvinuli bakterii E. coli, která se živí plasty a dokáže účinně přeměnit odpadní polyethylentereftalát (PET) na kyselinu adipovou, která se používá k výrobě nylonových materiálů, léků a vonných látek.

Zdroj: Pexels, Edward Jenner

Již dříve tým vědců  vytvořil kmen E. coli, který přeměnil hlavní složku starých PET lahví, kyselinu tereftalovou, na vanilkovou aromatickou sloučeninu vanilin. Jiní výzkumníci zas vytvořili mikroby, které metabolizují kyselinu tereftalovou na různé malé molekuly, včetně krátkých kyselin. Nový tým z Edinburské univerzity chtěl rozšířit biosyntetické dráhy E. coli o metabolismus kyseliny tereftalové na kyselinu adipovou. Právě ta je surovinou pro mnoho výrobků každodenní potřeby a obvykle se vyrábí z fosilních paliv pomocí energeticky náročných procesů.

Tým vyvinul nový kmen E. coli, který produkuje enzymy schopné přeměnit kyselinu tereftalovou na sloučeniny, jako je kyselina mukonová a adipová. K přeměně kyseliny mukonové na kyselinu adipovou pak použili druhý typ E. coli, který produkoval plynný vodík, a palladiový katalyzátor. Při pokusech tým zjistil, že připojení upravených mikrobiálních buněk k alginátovým hydrogelovým kuličkám zlepšilo jejich účinnost. Až 79 % kyseliny tereftalové se proměnilo na kyselinu adipovou. Při použití reálných vzorků kyseliny tereftalové z vyřazené láhve a povlaku odebraného z odpadních obalových etiket systém upravených bakterií E. coli účinně vyráběl kyselinu adipovou. V budoucnu budou vědci podle svých slov hledat cesty k biosyntéze dalších produktů s vyšší hodnotou

Zdroj: Science daily