Jste vysoce citlivý člověk?

Říkají někdy o Vás lidé, že všechno „příliš prožíváte,“ nebo že byste neměli nad věcmi tak moc přemýšlet? Pokud je odpověď ano, velmi pravděpodobně patříte mezi vysoce citlivé lidi.

Zdroj: Monstera, Pexels

Vysoce citlivá osoba“ (highly sensitive person – HSP) je jedinec se zvýšenou senzitivitou centrální nervové soustavy na fyzické, emocionální a sociální stimuly, jak pozitivní tak negativní. Na rozdíl od introvertů, kteří se vyznačují častým přehlcením sociálními podněty, jsou vysoce citliví lidé senzitivní taky na různé typy smyslových podnětů jako jasná světla, či hlasitá hudba.

Podle předpokladů tvoří lidé s vysokou citlivostí zhruba 20% světové populace a kromě člověka se tenhle rys vyskytuje nejméně u stovky dalších živočišných druhů. Jeho výskyt závisí na řadě faktorů, jako je evoluce, prostředí, genetika, či zkušenosti z raného dětství.

Termín poprvé použili psychologové Elaine Aronová a Arthur Aron v polovině 90. let 20. století a vyvinuli dotazník, podle kterého můžete identifikovat, jestli do téhle kategorie spadáte.

Mezi typické projevy vysoké citlivosti patří například:

  • Vyhýbání se násilným filmům, či televizním pořadům, protože jsou pro osobu příliš intenzivní a vyvolávají silný pocit neklidu.
  • Hluboké přežívání krásy umění, přírody nebo lidského ducha a celkově bohatý vnitřní život.
  • Pocit přehlcení smyslovými podněty, jakými jsou hlučné davy, příliš zářivá světla nebo nepohodlné oblečení.
  • Nutná potřeba (nejen preference) času na klid a ticho zejména po období hektických dnů.

Vysoká citlivost přináší lidem výhody i problémy. Zatímco vzestupy mohou být pro ně velmi radostné, negativní emoce, či stresové situace prožívají intenzivněji. Péče o sebe sama je tak pro ně tehdy zásadní. Neměli by zapomínat na dostatek spánku, zdravou stravu, omezení kofeinu a alkoholu, či také cílené plánování času na odreagování. Užitečnými strategiemi můžou být i rozhovor s přáteli, či terapie.

Zdroj: Very Well Mind, Psychology Today