Suchej únor
Zdroj: Mikhail Nilov, Pexels

Výzva Suchej únor skončila. Letos se zapojilo až 900 tisíc Čechů

S koncem nejkratšího měsíce přišel i závěr pravidelné výzvy Suchej únor. Zdravotně osvětovou kampaň zaměřenou proti alkoholu u nás stejnojmenná nezisková organizace pořádala už po desáté.

Kampaň Suchej únor pomáhá lidem změnit jejich zaběhlé návyky, které se týkají konzumace alkoholu. Účastníci výzvy by se celý únor neměli napít ani kapky piva, vína či jiného alkoholického nápoje. Povědomí o této kampani, která se pravidelně pořádá i v některých dalších zemích světa, má v Česku už 84,4 % dospělých. Svou účast pak deklarovalo 13,7 % z nich, tedy až 900 tisíc lidí.

Suchej únor
Zdroj: Shvets Production, Pexels

Suchej únor veřejnost hodnotí kladně

„Za 10 let konání kampaně si únorové sušení vyzkoušelo už 26,4 % dospělé populace. Na vysoké úrovni se drží také sympatie lidí s kampaní. Za pozitivní ji považuje 78,2 % oslovených respondentů, kteří ji znají,” komentuje kampaň Hana Friedlaenderová z agentury Nielsen Admosphere. Agentura průzkum realizovala na reprezentativním vzorku 474 respondentů z dospělé populace v rámci pravidelného omnibusového šetření na Českém národním panelu.

Podle průzkumů, které si organizace nechala zpracovat v minulých letech, má výzva dlouhodobý pozitivní dopad na velkou část účastníků. Ve snížení konzumace alkoholu údajně pokračovalo 53 % lidí i čtyři měsíce po skončení výzvy.

Letos si pak organizátoři nechali zpracovat i průzkum, který zjišťoval motivaci k pití alkoholu. Ukázalo se například, že zkoumaní jedinci si s chutí na alkohol častěji spojují negativní než pozitivní emoce. „Nejčastěji je to stres, smutek, nervozita, úzkost, vztek, únava nebo třeba pocit zmatku a bezmoci,” popisuje psychoterapeutka Johanka Růžková z organizace Suchej únor. Podstatně menší část lidí si s alkoholem spojuje pozitivní zážitky a emoce. Určité procento účastníků pije i ze zvyku a setrvačnosti.

Mezi „Sušiči” byly i letos desítky známých osobností. Přidalo se i 12 českých krajů, 33 měst, 7 dopravních podniků, řada institucí od městské policie přes ZZS nebo Policii ČR, řada škol a firem, a to jak v Česku, tak na Slovensku.

Zdroj: TZ

Dodržel/a jsi Suchej únor v roce 2022?